Svaz národní házené

117 letnárodní házené

Kalendář nejen soutěží

« květen 2022 »
PoUtStCtPaSoNe
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Náhodná videa


Čechy-Morava 2017 - muži

Tagy

KORONAVIRUS - Rozhodnutí Výkonného výboru SNH ze dne 11.3.2020

Publikováno: 11.3.2020

KORONAVIRUS - Rozhodnutí Výkonného výboru SNH ze dne 11.3.2020

Na základě rozhodnutí Výkonného výboru SNH se na neurčito odkládají všechny akce mládeže plánované na nejbližší dva týdny, Finále Českého poháru bude rozděleno na dva jednodenní turnaje dle kategorií, případně zcela zrušeno.

Vážení sportovní přátelé, kolegové, zástupci sdružených subjektů SNH,
jak jistě víte, MZ v úterý 10.března po jednání Bezpečnostní rady státu vydalo dvě Mimořádná opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 platná do odvolání.

V prvním opatření byla zakázána výuka na školách a v této souvislosti zároveň MŠMT, přestože to není v opatření MZ přímo uvedeno, doporučilo školám v maximálně možné míře omezit provoz školních jídelen, družin, klubů, středisek volného času, školních ubytovacích zařízení, jakož i soutěží a přehlídek podle školských předpisů.

Druhé mimořádné opatření MZ se týká přímo sportovního prostředí, protože tímto opatřením byly zakázány všechny hromadné akce, kde je najednou více než 100 osob. Následně v průběhu dne se vyskytly nejasnosti, zda je tímto limitem myšlen počet diváků či počet všech účastníků akcí. Ve včerejších večerních hodinách byl na stránkách MZ zveřejněn výklad tohoto opatření, kterým bylo potvrzeno, že do stanoveného počtu 100 osob je nutné počítat všechny účastníky přítomné v daném místě a čase ve sportovním zařízení, tedy nejen běžné návštěvníky a diváky, ale také všechny osoby zabezpečující průběh a realizaci sportovní akce, tzn. hráče, realizační týmy, rozhodčí, pořadatele atd. Tento výklad vychází jak z formulace zákazu v uvedeném mimořádném opatření, tak zejména z účelu tohoto opatření, kterým je ochrana obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID 19, přičemž hromadné akce představují vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem ke kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Výše uvedené opatření se tedy dosti dotýká i akcí našeho svazu, které nás čekají v následujících dnech a to Zimní halové mistrovství žactva, Finále zimní ligy dorostu či Finále Českého poháru dospělých.

.

Na celou situaci je možné pohlížet minimálně ze dvou úhlů, a to:
1. čistě pragmatický pohled, tzn. zaměřit se na splnění taxativně stanoveného maximálního množství účastníků
Při stávajících počtech členů družstev dle pravidel NH (15+2) a maximálním počtu účastníků se dostáváme u ZHM někde k číslu 125 osob (7 družstev * 17 osob, + 3 rozhodčí + ředitel + min. 2 pořadatelé), u ZLM k číslu cca 108 osob (6*17 +3+1+2), u finále ČP ve stávajícím formátu k číslu 145 osob (8*17 +6+1+2). Tyto čísla neuvažují žádné diváky, doprovod družstev atd.
Samozřejmě není možné předpokládat, že všechna družstva budou mít plný počet hráčů, případně by bylo možné počty účastníků v jednotlivých družstvech direktivně omezit tak, abychom se na jednotlivých turnajích dostali pod stanovený limit, nicméně z věcného pohledu je asi úplně jedno, jestli je na akci přítomno 95 nebo 105 osob.
Zároveň je potřeba si uvědomit, že v případě, kdy by byť i nedopatřením, došlo k překročení stanoveného počtu osob, jednalo by se o porušení Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, za což by SNH jako právnické osobě organizující danou akci hrozily výrazné sankce, tím spíše, pokud by se následně ukázalo, že byla na dané akci přítomná osoba, u které se prokáže infekce COVID-19.

2. osobní pohled nebo spíše svědomí
Samozřejmě nikdo nechce přivolávat nic špatného, nicméně bych se všichni určitě jen velice neradi dostali do situace, kdy by SNH pořádal hromadnou akci dětí v období, kdy jsou zavřeny školy, rušeny jsou kroužky, platí doporučení omezovat cestování, hromadné aktivity atd., byť třeba nedosáhneme při naší akci na státem stanovený limit 100 osob, a následně se, nedej Bože, na této akci nějaké dítě nakazí, třeba při cestování na akci vlakem přes půl republiky nebo od náhodně příchozího diváka, kterého nikdo nezastavil u vchodu. Dost dobře si nedovedu představit, jak bychom toto následně např. vysvětlovali rodičům nakaženého dítěte.

.

Z výše uvedených důvodů a po zvážení všech okolností přijal Výkonný výbor pro tuto chvíli následující opatření:

1. všechny akce mládeže pořádané Svazem národní házené s plánovaným termínem konání v nejbližších dvou týdnech, tzn. Finále ZHM starších žaček v Žatci (14.března) a Finále ZHM starších žáků v Jihlavě (21.března), se odkládají na neurčito, přičemž o případném náhradním termínu a podmínkách bude rozhodnuto po skončení omezujících opatření.

2. Finále 46. ročníku Českého poháru dospělých se uskuteční zvlášť pro každou kategorii (tzn. po 4 družstvech) jako jednodenní turnaj, a to pouze v případě, že s tímto řešením budou souhlasit minimálně tři účastníci v dané kategorii, přičemž turnaj mužů by se uskutečnil v sobotu 21.března v Pustějově, místo a termín konání turnaje žen by byl upřesněn (možnost přesunu blíže k jednotlivým účastníkům).

3. v případě nesouhlasu dvou a více účastníků s opatřením dle bodu 2 se Finále 46.ročníku Českého poháru dospělých pro danou kategorii ruší bez náhrady a soutěž se ukončuje bez vyhlášení konečného vítěze.

4. o dalších akcích (Finále ZLM dorostenců 28.-29.března v Žatci a dorostenek 4.-5.dubna v Bolevci, Finále ZHM mladších žaček 28.března v Litvínově a mladších žáků 29.března v Bolevci) bude rozhodnuto dle aktuálního vývoje situace v následujících dnech, protože v tuto chvíli není jasné, jak dlouho bude dané mimořádné opatření MZ v platnosti. Dle vyjádření MZ je základní stanovená doba platnosti opatření dva týdny, nicméně celá situace bude vyhodnocována průběžně.

5. rovnež o konání 22. Valné hromady SNH, resp. o případném posunutí termínu bude rozhodnuto dle aktuálního vývoje situace v následujících dnech.

6. po vzájemné dohodě s jednotlivými pořadateli budou kompenzovány případné nutné prokázatelné náklady vzniklé v souvislosti s odloženými/zru­šenými akcemi.

Děkuji všem za vstřícnost, pochopení a respektování bezpečnostních opatření. Je zcela zřejmé, že opatření nejsou nikomu z nás příjemná, narušují, resp. zcela mění naše plány, nicméně je potřeba zachovat klid, rozvahu a rozumný přístup k celé situaci. Zdraví nás všech je to nejdůležitější.
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek prosím kontaktujte sekretariát SNH.

Jiří Cedidlo
předseda SNH

Autor: admin1

Sdílejte s přáteli: