Svaz národní házené

117 letnárodní házené

Kalendář nejen soutěží

« srpen 2022 »
PoUtStCtPaSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Náhodná videa


Čechy-Morava 2017 - muži

Tagy

MŠMT schválilo přidělení dotace pro SNH na rok 2017

Publikováno: 30.11.2017

MŠMT schválilo přidělení dotace pro SNH na rok 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po značných peripetiích a řadě jednání konečně na konci října schválilo přidělení dotace na činnosti Svazu národní házené pro rok 2017. V uplynulých dnech dotace ve výši 2,857 miliónu korun dorazila na bankocní účet SNH. Všem, kteří se podíleli na přípravě a prosazení naší žádosti, děkujeme!

Jedním ze stěžejních témat, které musí řešit každý spolek či neziskový subjekt, je zajištění finančních prostředků na svou činnost. Hlavním zdrojem příjmů našeho svazu jsou dotační programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. A bohužel právě financování z tohoto zdroje bylo v letošním roce kriticky ohroženo.
K čemu tedy došlo:
- na podzim roku 2016 vypsalo MŠMT v souladu s koncepcí podpory sportu v letech 2016–2025 deset dotačních programů pro rok 2017, přičemž byl výrazně posílen rozpočet pro oblast sportu, a to i o prostředky z hazardu, které do konce roku 2016 plynuly do Českého olympijského výboru, jenž je následně přerozděloval na jím uznané sporty, což národní házená bohužel nebyla. S účinností od roku 2017 byl zákon změněn a odvody z hazardu byly převedeny do státního rozpočtu, resp. do rozpočtové kapitoly MŠMT určené pro podporu sportu. S vědomím těchto skutečností se dalo očekávat, že objem dotací, které bude možné čerpat pro národní házenou, bude v roce 2017 výrazně vyšší.
- pro rok 2017 tedy podal Svaz národní házené žádost o dotaci na svou činnost v tradičním programu V. a v programu I., přičemž celková výše požadované dotace činila 2.957.000,– Kč
- žádost v programu I. sice úspěšná nebyla, nicméně v programu V. SNH uspěl a dle rozdělení zveřejněném ministerstvem dne 15. února 2017 byla SNH přidělena dotace ve výši 2.567.900,– Kč, tzn. cca o 1 milión, nebo-li o cca 67 % vyšší než pro rok 2016
- v polovině března byla následně na žádost MŠMT ze strany SNH podepsána a na ministerstvo odeslána akceptace výše přidělené dotace
- na základě výše uvedených skutečností schválil výkonný výbor SNH v dobré víře navýšení prostředků na pořádání Mistrovství a Poháru ČR mládeže (úhrada 80% nákladů na stravování), schválil uspořádání Superpoháru mládeže a další aktivity, tak aby mohly být finanční prostředky smysluplně využity a bez problémů vyúčtovány
- přestože byly ze strany SNH splněny všechny podmínky, v průběhu března ani dubna schválené peněžní prostředky ministerstvo nevyplatilo, aniž by kohokoliv informovalo o důvodech
- na začátku května 2017 přišel první šok, kdy vypukla korupční aféra týkající se ovlivňování rozdělování státní dotací pro sportovní prostředí
- dle dostupných informací se nezákonné jednání týkalo investičních dotací, nicméně ze strany MŠMT bylo pozastaveno vyplácení prostředků ve všech dotačních programech!
- druhý šok pak následoval 1. června, kdy MŠMT program V. zcela zrušilo s odůvodněním, že jednání obviněných mohlo ovlivnit rovněž podmínky vyhlášení v neinvestičních programech
- zde je nutné si uvědomit, že ke zrušení dotačního programu došlo v době, kdy již byla odehrána velká část významných akcí SNH, které tvoří významnou část nákladových položek rozpočtu svazu, tzn. Český pohár dospělých, Zimní liga a Zimní halový pohár mládeže, Superpohár mládeže, Mezizemská utkání Čechy-Morava, byly vypsány podmínky pro účastníky Mistrovství a Pohárů mládeže, byly podepsány smlouvy s pořadateli těchto akcí atd.
- dne 2. června pak MŠMT vypsalo mimořádnou výzvu jako náhradu původního programu, nicméně s naprosto šibeniční lhůtou pro podání, a to do 7 kalendářních dnů a navíc za zcela jiných podmínek, než obsahoval původní program, kdy se např. změnila forma financování z průběžného na projektové, požadována byla minimální spoluúčast ve výši 30%, zcela byla zakázána distribuce finančních prostředků ze svazu na sdružené subjekty atd.
- na takto nastavené podmínky reagovalo sportovní prostředí velice odmítavě, což vyústilo ke svolání předsedů sportovních svazů k jednání přímo s ministryní školství Kateřinou Valachovou, které se uskutečnilo za účasti zástupce SNH dne 6. června v Praze. Při tomto jednání ministryně opakovaně deklarovala, že vzhledem k okolnostem nemá MŠMT jinou možnost, než dotační program vypsat znovu, nicméně všichni žadatelé, kterým byla dotace přiznána v původně vyhlášeném programu, budou uspokojeni i v programu novém a výše dotace u jednotlivých subjektů by neměla být odlišná o více než 10 % původního rozdělení.
- následující den pak proběhlo společné jednání předsedů sportovních svazů s představiteli střešních organizací, tzn. Českého olympijského výboru, České unie sportu a České obce sokolské, jehož výsledkem bylo jednomyslné rozhodnutí všech přítomných svazů i přes ujišťování ministryně nově vyhlášené podmínky neakceptovat, do nové mimořádné výzvy se nepřihlásit a oslovit přímo premiéra se žádostí o řešení vzniklé situace s tím, že sportovní svazy trvají na vyplacení peněžních prostředků dle původního rozdělení
- v následujících dnech pak proběhla řada jednání zástupců sportovního prostředí s ministerstvem, do kterých zasáhla i změna na postu ministra, kdy byl do funkce jmenován pan Stanislav Štech. Po těchto jednáních a částečné úpravě vyhlášených podmínek ze strany ministerstva se zástupci sportovních svazů ve snaze o odblokování celé situace rozhodli ustoupit. Následně dne 26. června MŠMT vyhlásilo 2. kolo mimořádné výzvy v programu V., do kterého se přihlásil i náš svaz se žádostí o dotaci ve výši 3.577.700,– Kč
- třetí a největší šok pak přišel 28. července, kdy MŠMT zveřejnilo rozdělení dotací v druhém kole mimořádné výzvy a SNH byl z rozdělování, i přes předchozí prohlášení a ujišťování ministerstva, zcela vyřazen, a to jako jediný sportovní svaz sdružený v České unii sportu, celkově byly vyřazeny tři sportovní subjekty.
- zcela absurdní je rovněž odůvodnění nepřidělení dotace – žádost byla vyřazena z toho důvodu, že SNH nenaplňuje podmínky pro oprávněné žadatele, protože není členem mezinárodní federace! Jinými slovy při vypisování mimořádné výzvy došlo ke změně textu v části definující oprávněné žadatele, kdy z něj vypadla část souvětí zmiňující čistě národní sporty. Přestože dle vyjádření ministerstva došlo k této změně nedopatřením, drželi se úředníci odboru sportu MŠMT striktně textu vyhlášených podmínek a nic na tom nezměnila ani vnitřní kontrola rozdělení dotace nařízena úřadujícím náměstkem ministra panem Karlem Kovářem.
- v tuto chvíli tedy začal boj doslova o přežití a další fungování našeho sportu. Přestože se do této doby díky finanční rezervě z předchozích let dařilo udržet činnost svazu a průběh jednotlivých akcí bez omezení, byly hrazeny všechny běžné závazky svazu vůči třetím osobám a státním institucím, bez dotace či financování z náhradních zdrojů by SNH dlouhodobě situaci neustál, nemohly by být proplaceny náklady pořadatelů a účastníků mládežnických akcí, superpoháru atd., což by se v podstatě rovnalo finančnímu krachu
- výkonný výbor SNH okamžitě začal opětovně jednat, oslovil přímo náměstka ministra zodpovědného za sport, aktivizoval i kontakty v ostatních svazech a střešních organizacích a hledal cestu, jak se k dotacím pro letošní rok dostat, případně zajistit krizové financování z jiných zdrojů
- výsledkem jednání bylo předjednání půjčky z rezervního fondu ČUS jako možnost poslední záchrany a podání žádosti o mimořádnou dotaci mimo vyhlášené programy z důvodu hodných zvláštního zřetele, která byla na MŠMT podána dne 11. srpna, podporu našemu svazu písemně vyjádřila ČUS i řada sportovních svazů včetně těch velkých, jako např. FAČR
- i přes velkou podporu naší žádosti ze strany sportovního prostředí a opakované osobní ujišťování zástupců ministerstva, že se s přidělením mimořádné dotace pro náš svaz počítá, bylo projednání a rozhodnutí o naší žádosti vedením ministerstva opakovaně odkládáno
- teprve v závěru října byla žádost SNH projednána poradou vedení MŠMT a bylo schváleno přidělení dotace ve výši 2.857.800,– Kč, která dorazila na účet SNH v druhé polovině listopadu 2017
- schválená dotace ve výši 2,857 mil. korun znamená navýšení oproti roku 2016 takřka na dvojnásobek a poprvé po 14 letech se tím SNH v objemu obdržených finančních prostředků dostává v absolutních číslech nad objemy, které v minulosti inkasoval z výtěžků společnosti SAZKA

Všem, kteří se podíleli na přípravě žádosti, jednáních s ministerstvem a prosazení dotace patří velké poděkování!

Autor: admin1

Sdílejte s přáteli:

Komentáře

  Spolu s formulářem budou odeslány i informace jako je např. vaše IP.